juni 2023 arkiv

Elprisstöd

Föreningen har ansökt om och erhållit elprisstöd för den el som vi köpt in under perioden oktober 2021 – september 2022. Det utbetalda stödet till föreningen är på 79 öre per köpt kWh av Öresundskraft. Styrelsen har fattat beslut om att den del av stödet som avser el som medlemmarna nyttjat (och betalat för) ska …

Fortsätt läsa

Elpris mars, april och maj

Elpriset för månaderna mars-maj är nu framräknat och blir 1,68 SEK/kWh inklusive moms. Värt att notera är att solcellerna på taket har bidraget med att sänka priset med 0,27 SEK/kWh – vilket innebär att ifall vi inte hade haft dom hade priset varit 1,95 SEK/kWh. Låt oss hoppas på en fortsatt solig sommar 😊

Info från samfälligheten

Föreningen är medlem i samfälligheten Maria Park som sköter de gemensamma ytorna i parken. På vår hemsida finns informationsblad kring vad som är på gång i parken – bland annat ska en 500 kvadratmeter stor ängsmark planteras på ytan mellan tandläkarvillan och Carl Westman allé. Gå gärna in på hemsidan och läs mer. Samfällighet – …

Fortsätt läsa

Parkeringsregler gästparkering

Påminner även om reglerna för våra gästparkeringar som finns på vår hemsida. Där står bland annat: Det finns även ett antal gästparkeringsplatser, dessa är avsedda för besökare och gäster. Gästplatserna får dock användas som nattparkering (parkering på kvällen och borta på morgonen) men inte som långtidsparkering. Tänk även på att inte parkera på parkering 3951 …

Fortsätt läsa

Häckklippning

Ett säkert sommartecken är klippningen av häckar, i vanlig ordning kommer en container att beställas som står i rondellen mellan den 16 juni – 22 juni. Observera att det enbart är trädgårdsavfall som får läggas i containern.