november 2023 arkiv

Glöggmingel 3 december

Avslutningsvis vill styrelsen tacka för stor uppslutning och goda insatser i samband med städdagen som vi hade i början på oktober. Nästa gemensamma trevliga aktivitet är glöggmingel i samband med tändningen av granen söndagen den 3 december. Vi träffas 15.30 ute vid rondellen för lite glögg, pepparkakor och tändning av julgran.

Budget 2024

Styrelsens arbete med budget 2024 är i full gång, föreningen har en god ekonomi men som så många andra föreningar så kommer vi behöva göra en avgiftshöjning (första höjningen sedan 2015) för att möta ökade priser i spåren av hög inflation samt kraftigt ökade räntekostnader. . Avgiftshöjningen för 2024 kommer att bli 7%.

Altandörrar och fönster

Vi har fått in en del felanmälningar på altandörrar och fönster som har fått fuktskador och som behöver fixas till. Vi samlar ihop dessa och kommer under våren att göra en större insats där vi åtgärdar dessa fel. Titta gärna över era fönster och altandörrar redan nu och felanmäl eventuella fel via hemsidan så vi …

Fortsätt läsa

Vattenavstängning

Nu när vi går mot kyligare tider så kommer vattnet till våra vattenutkastare på utsidan att stängas av för att undvika isbildning i rören. Detta kommer att ske under v.46. Tänk på att även skruva av krananslutningen (plastdelen) som sitter direkt på vattenutkastaren så att befintligt vatten som är i systemet kan rinna ut.

Renovering entréhallar

Nu är vi i mål med projektet med våra entréhallar som har fått ett välbehövligt ansiktslyft med bland annat målning och nya postboxar och infotavlor. Styrelsen tackar för medlemmarnas engagemang i projektet med både uppsättning av boxar och trevliga inspel. Genom att vi hjälps åt i dessa projekt så kan vi hålla nere kostnaderna och …

Fortsätt läsa