Info

Styrelsen 2023

Daniel Edenström
Ordförande
Paviljonggången 52
Epost: daniel@mariapark3.se

Mats Gallstad
Sekreterare
Paviljonggången 42
Epost: mats@mariapark3.se

Henrik Nilsson
Vice ordförande och ansvar ekonomi
Paviljonggången 20
Epost: henrik@mariapark3.se

Micaela Rinaldo
Ledamot
Paviljonggången 64
Epost: micaela@mariapark3.se

Alexandra Engström
Ledamot
Paviljonggången 42
Epost: alexandra@mariapark3.se

Anders Björkman
Ledamot
Paviljonggången 56
Epost: andersbjorkman@mariapark3.se

Jan Eriksson
Suppleant
Paviljonggången 68
Tel: 042-242426, 0708-949626
Epost: jan@mariapark3.se

Anders Qvarnström
Suppleant med ansvar för IT
Paviljonggången 30
Epost: anders@mariapark3.se

Michael Hummerhielm
Suppleant
Paviljonggången 44
Epost: michael@mariapark3.se

Övriga funktioner:

Revisorer
Ordinarie revisor: KPMG
Suppleant: KPMG

Valberedningen
Anders Dahlqvist, Paviljonggången 50
Magnus Rinaldo, Paviljonggången 64