Hjärtstartare

Föreningens hjärtstartare är placerad på högra väggen i entrén till Västra Huset och tydligt utmärkt med nödskylt.

Det är av yttersta vikt att inga andra föremål som t.ex. barnvagnar eller cyklar står i vägen och på så sätt fördröjer möjligheten för medlemmarna att nå fram till och ta ner hjärtstartaren.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken i Sverige. 70 procent av hjärtstoppen sker i hemmet.
Om behandling inte startar inom 15 minuter är chansen till överlevnad liten. För varje minut som går utan hjärt- och lungräddning minskar chansen till överlevnad med sju till tio procent enligt Sveriges
hjärtstartarregister.
www.hlr.nu och www.hjartstartarregistret.se finns all den information som man behöver för att införskaffa och sköta en hjärtstartare. På den sistnämnda sidan finns även väldigt informativ FAQ som täcker det mesta.
Vi har valt att köpa en paketlösning med Defisign Life 3-språkig hjärtstartare med barnläge för placering inomhus i larmat skåp.

• Vår hjärtstartare kan inte registreras i registret eftersom den kommer att sitta i ett låst utrymme, dvs innanför porten. Därmed är det extra viktigt att vi på så många sätt som möjligt uppmärksammar våra medlemmar om att den finns och var den sitter.
• Det är viktigt att alla medlemmar årligen gå en HLR-utbildning för att kunna använda hjärtstartaren tryggt och säkert. Det är inget som styrelsen är ansvarig för utan upp till var och en som förmodas använda den. Det finns utbildningsfilmer VUXEN HLR och BARN-HLRwww.hlr.nu.
• Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda och kan användas av alla. Det finns flera olika modeller av halvautomatiska hjärtstartare som lämpar sig mycket väl för personer utan sjukvårdsutbildning. Hjärtstartaren vägleder användaren genom talade instruktioner, bilder,
ikoner eller videoinstruktioner och rörliga bilder. Hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm och kan avgöra om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, en defibrillering, eller om det är bättre att göra HLR. Som användare kan du inte ge en stöt om hjärtstartaren inte rekommenderar detta.