mars 2022 arkiv

Skötsel grönytor

Efter upphandling har styrelsen nu tecknat avtal med ny leverantör för skötsel av grönytor i vårt område. Avtalet med Anderssons Fastighetsförvaltning gäller från 1 april och ett år framåt. / Styrelsen Brf. Maria Park 3

Uppdaterad underhållsplan

Underhållsplanen har uppdaterats för 2023 – 2038 och finns att läsa på hemsidan under fliken dokument.