juli 2014 arkiv

Avgiftshöjning pga ökade avskrivningar

Bokföringsnämnden (BFN) beslutatade den 28 april 2014 vilka regler som skall gälla för avskrivningar i bostadsrättsföreningar. Detta innebär, efter samråd med Mazars SET Revisionsbyrå, att avskrivningsprocenten ändras från 0,5% till 0,75% för Brf MP3. Årsavgiften måste därför höjas med 6% fr o m den 1 oktober 2014, enligt beslut fattade av styrelsen. Styrelsen Brf MP …

Fortsätt läsa