Kategori: Arkiv

Nytt datum för årsstämma – 12 juni

Observera att årsstämman har flyttats fram tre veckor – nytt datum för årsstämma är 12 juni klockan18.30 i lokal Solfångaren (Mariehällsvägen 72).

Städdagen 5 maj

Söndagen den 5 maj är det dags för vårens gemensamma städdag där vi hjälps åt att göra vårfinti och omkring vår förening. Vi samlas 10.00 i rondellen och håller på till cirka 12.00 och avslutarmed gemensam grillning. Arbetsuppgifter kommer att delas ut när vi träffas i rondellen.

Container

Även i år kommer föreningen att sätta ut en container i rondellen. Den kommer att vara på platsmellan den 3 – 5 maj. OBS!! Det är inte tillåtet att lämna färg eller elektronik i containern!

Ansvarig gästlägenhet

För att vi ska fortsatt kunna bedriva servicen med gästlägenheten förutsätter det att vi har enmedlem som är ansvarig för bokningsadministrationen samt tittar till lägenheten så att denfungerar som den ska. Styrelsen söker nu en ny medlem som kan vara ansvarig förgästlägenheten, anmäl ditt intresse till styrelsen@mariapark3.se.

Styrelsearbete 2024

Vi har en välskött förening med många aktiva som på olika sätt hjälper till att sköta om våra hus. En viktig del i att få allting att fungera är styrelsearbete där vi hjälps åt att fatta kloka beslut till medlemmarnas bästa. I samband med årsstämman så löper mandatet ut för ett antal av medlemmarna i …

Fortsätt läsa