Gästlägenheten

Föreningen har en gästlägenhet som framförallt så här i sommartider är populär att hyra för medlemmar
som har gäster som stannar över. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att kunna boka
gästlägenheten har styrelsen beslutat om att det från och med 1 juli 2024 bara är möjligt att boka
lägenheten 7 dagar i följd. Eventuellt redan genomförda bokningar påverkas inte.

Brandvarnare

Styrelsen håller på att se över rutinerna för det systematiska brandskyddet i föreningens gemensamma
utrymmen. I samband med det vill även styrelsen påminna medlemmarna om att varje bostadsrätt
enligt lag behöver ha minst en brandvarnare och att det är medlemmens skyldighet att den är korrekt
monterad och testas regelbundet. Brandvarnaren bör testas minst en gång i månaden och ni som har
flera våningsplan bör ha minste en brandvarnare per våning.

Häckklippning

Nu har de flesta av oss hunnit med årets första häck-klippning och i samband med detta vill
styrelsen påminna om att det enligt våra gemensamma riktlinjer är en maxhöjd på 2 meter på
häcken.

Återlämning av färgburkar

Så här i semestertider är det många som passar på att måla plank och förråd vilket är toppen.
Michael Hummerhielm (Paviljonggången 44) är ansvarig för inköp av färg men för att bespara
föreningen onödiga kostnader är det viktigt att ni lämnar tillbaka färgburken till Michael när ni
är färdiga så att vi inte köper in för mycket färg i onödan som torkar och blir dålig.

Nytt försäkringsbolag

Sedan någon månad tillbaka har föreningen ett nytt försäkringsbolag -se mer info på hemsidan under fliken Info-Försäkring.
OBS! Viktigt att ni kontaktar styrelsen innan ni kontaktar försäkringsbolaget.