december 2022 arkiv

Sophantering

I dessa juletider vill vi påminna om att hjälpas åt att hålla ordning i våra soprum. Riv sönder och vik ihop kartonger och stort skräp så det tar så liten plats som möjligt. Tänk på att ett sopkärl måste kunna rullas ut med stängt lock när sophämtarna ska hämta det för tömning. Om det är …

Fortsätt läsa

Budget 2023

Budgeten för nästa år är fastställd. Här följer korta övergripande kommentarer: Vi budgetar med ett underskott på 228 tkr men av dessa avser 211 tkr kostnader enligt underhållsplanen. Operativt/löpande underskott är därmed 17 tkr. Likviditeten är fortsatt tillfredsställande i föreningen. Bankmedel uppgår 2022-12-31 till ca 1 600 tkr men förväntas minska med 223 tkr till …

Fortsätt läsa