december 2021 arkiv

Installation laddstolpar

Våra laddare är nu installerade och inkopplade och alla kan parkera som vanligt igen på sin parkeringsplats. På grund av vädret dröjer asfalteringen och kommer att göras framåt våren. Slutbesiktningen är godkänd och vi har fått ok på att börja ladda. Styrelsen hoppas att så många som möjligt har intresse av att ansluta sin lägenhet …

Fortsätt läsa

Gästlägenheten

Styrelsen har beslutat att höja hyran för gästlägenheten till 250 kr/ dygn från den 1 januari 2022. Så fort laddarna är driftsatta kommer det även finnas möjlighet att mot en tilläggsavgift ladda sin elbil när man nyttjar gästlägenheten. Information kommer att finnas på hemsidan under fliken Gästlägenhet.

Översyn ventilation och OVK

I perioden 17 januari till 4 februari kommer vi göra OVK i berörda lägenheter och få ventilationskanaler och don rengjorda i alla lägenheter.Ventilationsarbetena kommer att göras dagtid på vardagar för så liten störning som möjligt. Mer information kommer att delas ut i brevlådan innan arbetet påbörjas.

Gemensamma riktlinjer

Förhoppningsvis känner alla till föreningens gemensamma riktlinjer som finns på hemsidan under fliken Info. Riktlinjerna finns för allas trivsel och för att hålla nere föreningens kostnader för underhåll och reparationer samt bidrar till att bevara områdets attraktionskraft och våra fastigheters värde. Dokumentet har nyligen uppdaterats så gå gärna in och uppdatera dig om vilka riktlinjer …

Fortsätt läsa

Sophantering

I dessa juletider vill vi påminna om att hjälpas åt att hålla ordning i våra soprum. Tänk på att ett sopkärl måste kunna rullas ut med stängt lock när sophämtarna ska hämta det för tömning. Om det är fullt i ett sopkärl får man därför inte trycka ner mer skräp så att kärlet blir överfullt. …

Fortsätt läsa