Info

Styrelsen 2024

Daniel Edenström
Ordförande
Paviljonggången 52 (t.o.m augusti)
Epost: daniel@mariapark3.se

Mats Gallstad
Sekreterare
Paviljonggången 42
Epost: mats@mariapark3.se

Ronny Winroth
Vice ordförande och ansvar ekonomi
Paviljonggången 52 (fr.o.m augusti)
Epost: ronny@mariapark3.se

Alexandra Engström
Ledamot
Paviljonggången 42
Epost: alexandra@mariapark3.se

Amanda Svensson
Ledamot
Paviljonggången 42
Epost: amanda@mariapark3.se

Ingrid Ademar Svensson
Ledamot
Paviljonggången 42
Epost: ingrid@mariapark3.se

Anders Qvarnström
Suppleant med ansvar för IT
Paviljonggången 30
Epost: anders@mariapark3.se

Michael Hummerhielm
Suppleant med ansvarig för fastighetsskötsel
Paviljonggången 44
Epost: michael@mariapark3.se

Jan Eriksson
Suppleant
Paviljonggången 68
Tel: 042-242426, 0708-949626
Epost: jan@mariapark3.se

Övriga funktioner:

Revisorer
Ordinarie revisor: KPMG
Suppleant: KPMG

Valberedningen
Anders Dahlqvist, Paviljonggången 50
Magnus Rinaldo, Paviljonggången 64