Sopor

Föreningen har två soprum som delas med Brf Maria Park nr 4 och 5. Grovsopor, elretur och farligt avfall får inte lämnas i soprummen utan lämnas på återvinningscentralen av var och en. Det är avgiftsfritt om man sorterar soporna.

Källsortering av avfall

NSR återvinningscentral Helsingborg öppetider