Försäkring

Bostadsrättsföreningen har tecknat en fastighetsförsäkringen med Gallagher genom Nabo. I försäkringen ingår en bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. Man behöver alltså inte teckna ett eget bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. För mer information se försäkringens grundomfattning samt Nabo | Gallagher Sverige (ajg.com).