Försäkring

Bostadsrättsföreningen har tecknat en fastighetsförsäkringen genom Trygg-Hansa. I försäkringen ingår sanering mot skadejur utan självrisk. Kontakta styrelsen eller Nomor som ansvarar för saneringen på tel. 0771-122 301.

Föreningen har även tecknat en bostadsrättsförsäkring för samtliga medlemmar. Man behöver alltså inte teckna ett eget bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

Genom Trygg-Hansa kan medlemmar dessutom teckna en mycket förmånlig hemförsäkring, den s k Adehemförsäkringen. För mer info och pris se Trygg-Hansas hemsida.