april 2018 arkiv

Extra föreningstämma Söndagen den 6 Maj kl 10

Styrelse För Bostadsrättsföreningen Maria Park 3 i Helsingborg kallar till föreningens medlemmar till extra föreningsstämma för beslut om antagande av nya stadgar. Tid: Söndagen den 6 Maj 2018 kl 10:00 (i samband med städdag). Plats: Rondellen mellan våra hus. Styrelsen, Brf Maria Park 3

Vårstäddag Söndag 6 Maj kl 10

Söndagen den 6 Maj kl 10:00 samlas vi vid rondellen. Dagen börjar med ett extrainsatt föreningsstämma för beslut om nya stadgar, innan vi börjar med själva städningen i vårt område. Sedvanlig korvgrillning samt kaffe. Med förhoppning om stor anslutning. Styrelsen MP3