mars 2018 arkiv

Nya styrelsen 2018

Den nya styrelsen som röstades fram under föreningsstämman och konstituerade sig i efterföljande styrelsemöte består av Nico van de Vaart (ordförande), Daniel Edenström (vice ordförande), Mats Gallstad (sekreterare), Leif Svensson (ledamot), Dick Nelson (ledamot), Berne Andersson (suppleant), Anders Qvarnström (suppleant) och Jan Eriksson (suppleant).