oktober 2022 arkiv

Ny gästlägenhetsansvarig

Marie Kummelstedt på Paviljonggången 20 har tagit över ansvaret för att sköta bokningarna av gästlägenheten. För mer information om hur man bokar se fliken Gästlägenhet. Vi passar samtidigt på att tacka tidigare ansvarig Margareta Olinsson för sitt utomordentliga jobb med att ta hand om gästlägenheten under flera år.

Vattenavstängning utomhus 1 November

Vi vill uppmärksamma att vi stänger av vattnet till vattenutkastarna från 1 november, för att inte riskera att det ska bli frostskador.

Solcellstatistik September 2022

Se här under solcellsstatistik per september månad. Solelproduktionen under perioden januari till september har varit knappt 59.000 kWh, vilket är ca 12% högre än samma period förra året. Största delen av detta, ca. 74%, direktanvänder vi, under de soligaste månaderna har vi sålt överskottet vidare.