april 2022 arkiv

Vårens städdag

Det är dags för vårens gemensamma städdag söndag den 8 maj kl. 10.00. Vi samlas vid rondellen och startar igång med det som behöver göras. Efteråt bjuds på sedvanlig korvgrillning, kaffe och trevlig grannsamvaro 😊Container kommer att finnas på plats från och med fredagen den 6 maj till och med måndagen den 9 maj. Observera …

Fortsätt läsa

Årsstämma 2022

Som vi berättat tidigare har vår revisor gett oss positivt besked om att föreningen med hög sannolikhet har rätt till momsåtervinning för investeringarna vi gjort under förra året. KPMG arbetar nu med att utreda omfattningen för hur stor del av föreningens kostnader som är kopplat till vår momspliktiga verksamhet. Detta påverkar årsredovisningen för 2021 som …

Fortsätt läsa

Hjärtstartare till föreningen

Vi har nu fått leverans av föreningens hjärtstartare som kommer att sättas upp av arbetsgruppen så snart som möjligt. Hjärtstartaren kommer att placeras i det Västra Huset på väggen rakt fram, så att den är lätt att se när man kommer in i entrén. Hjärtstartaren är självinstruerande och enkelatt använda.Varje medlem är ansvarig för att …

Fortsätt läsa

Skötsel av våra grönytor

Efter upphandling har styrelsen nu tecknat avtal med ny leverantör för skötsel av grönytor i vårt område. Avtalet med Anderssons Fastighetsförvaltning gäller från 1 april och ett år framåt.

Solcellstatistik första kvartalet

Nu har första kvartalet av 2022 passerat och vi kan se att solcellerna fortsätter att producera el enligt förväntat. Januari och februari är lågsäsong för solelproduktionen, medan vi kan se att det tagit rejäl fart under mars månad som har varit riktigt solig och fin i år.Totalt har vi fått ett tillskott på drygt 8 …

Fortsätt läsa