april 2020 arkiv

Styrelsen 2020

Den nya styrelsen som röstades fram under föreningsstämman och konstituerade sig i efterföljande styrelsemöte består av Mia Björkman (ordförande), Pia Vendel (vice ordförande med ansvar för ekonomi), Mats Gallstad (sekreterare), Dick Nelson (ledamot med ansvar för byggnadsfrågor), Ingrid Krantz (ledamot), , Anders Qvarnström (suppleant med ansvar för IT), Jan Eriksson (suppleant) och Catarina Berggren (suppleant)

Utomhusvattnet sätts på 3 april

Vattnet för utomhusbruk kommer att sättas på fredag 3 april. Se till att ni har utomhus-kranarna stängda tills dess.