april 2024 arkiv

Nytt datum för årsstämma – 12 juni

Observera att årsstämman har flyttats fram tre veckor – nytt datum för årsstämma är 12 juni klockan18.30 i lokal Solfångaren (Mariehällsvägen 72).

Styrelsearbete

I styrelsen träffas vi cirka 10 gånger per år för att tillsammans leda arbetet med att underhålla, driftaoch förbättra våra fastigheter och tillhörande grönytor. Vi har alla olika ansvarsområden och denlöpande driften i form av felanmälningar med mera sköts av vår fastighetsgrupp med Michael och Jan ispetsen. Av olika anledningar kommer delar av styrelsen att …

Fortsätt läsa

Städdagen 5 maj

Söndagen den 5 maj är det dags för vårens gemensamma städdag där vi hjälps åt att göra vårfinti och omkring vår förening. Vi samlas 10.00 i rondellen och håller på till cirka 12.00 och avslutarmed gemensam grillning. Arbetsuppgifter kommer att delas ut när vi träffas i rondellen.

Container

Även i år kommer föreningen att sätta ut en container i rondellen. Den kommer att vara på platsmellan den 3 – 5 maj. OBS!! Det är inte tillåtet att lämna färg eller elektronik i containern!

Parkeringar

Påminner om de riktlinjer vi har kring nyttjande av gästparkeringar – tänk på dessa så att ni intehar er eventuella extrabil ståendes där för länge. Följande går att lästa på vår hemsida. En parkeringsplats hör till varje lägenhet. Parkeringsplatsen är märkt med lägenhetsnr. Det finns ävenett antal gästparkeringsplatser, dessa är avsedda för besökare och gäster. …

Fortsätt läsa