augusti 2022 arkiv

Flaggdagar

Ett trevligt inslag i vårt boendeområde är att vi hissar flaggan på allmänna flaggdagar. Vi skulle behöva en liten grupp som kan ta sig an ansvaret och turas om att sköta flaggningen, det rör sig om ett 15-tal flaggdagar om året. Hör av dig till styrelsen om du kan hjälpa till.

Gemensam höststädning 2 oktober

Vi vill redan nu påminna om att det snart är dags för höstens gemensamma städdag söndag den 2 oktober. Reservera dagen – ju fler vi är som hjälps åt, desto finare hinner vi göra i vårt boendeområde. Efteråt bjuds på sedvanlig korvgrillning, kaffe och trevlig grannsamvaro. Förutom de sedvanliga arbetsuppgifterna behöver vi måla markeringarna vid …

Fortsätt läsa

Debitering elkostnader

Vi kommer inom kort meddela nytt aktuellt elpris för individuell elförbrukning för juni, juli och augusti. Vårt elpris påverkas fortsatt av de allmänt höga energipriserna i världen.Som beslutat på årsstämman, kommer även de fasta abonnemangskostnaderna för el framöver att debiteras kvartalsvis i samband med den individuella elkostnaden. Det gäller närmast hyresavin som kommer i september …

Fortsätt läsa

Solcellsstatistik första halvåret 2022

Det har varit en solig sommar och våra solceller står för fin elproduktion, se här under statistik för januari tom juni. Under första halvåret har elproduktionen varit drygt 35 000 kWh, vilket ligger högre än samma period förra året. Största delen av detta ca. 75% direktanvänder vi, under de soligaste månaderna har vi sålt överskottet …

Fortsätt läsa