Överlåtelsetillsyn

I samband med överlämnande av lägenhet krävs en överlåtelsetillsyn.

Som säljare av en bostadsrätt i föreningen ansvarar man för att ordna ett tillfälle där säljaren, köparen och representant från styrelsen träffas och gör en tillsyn av lägenheten, får kontaktuppgifter och förmedlar information till de nya ägarna. Styrelsen kontaktas via mail (styrelsen@mariapark3.se).

Lägenheten ska vara tom vid överlåtelsetillsynen.

Blankett för överlåtelsetillsyn