Budget 2023

Budgeten för nästa år är fastställd. Här följer korta övergripande kommentarer:

 • Vi budgetar med ett underskott på 228 tkr men av dessa avser 211 tkr kostnader enligt underhållsplanen. Operativt/löpande underskott är därmed 17 tkr.
 • Likviditeten är fortsatt tillfredsställande i föreningen. Bankmedel uppgår 2022-12-31 till ca 1 600 tkr men förväntas minska med 223 tkr till 1 377 tkr per 2023-12-31.
 • Ingen höjning av avgifterna 2023, detta är möjligt tack vare:
  • Låg skuldsättning, 1 622 kr/m2. Som jämförelse kan nämnas att många nybyggda föreningar har 13 000 – 15 000 kr/m2 i lån.
  • Av total lånevolym på 10 015 tkr är 83% räntesäkrad till en räntenivå på i snitt 1,10% i ytterligare 2-2,5 år. Den höga amorteringstakten på 659 tkr/år fortsätter vilket minskar föreningens räntekänslighet framöver.
  • Största kostnadsökningen förväntas vara el men denna, inkl. den fasta abonnemangskostnaden, vidarefaktureras till er som medlemmar och får inte så stor påverkan på föreningens ekonomi.
  • Öresundskraft har aviserat en höjning avseende fjärrvärmen med 2% för 2023.
  • I övrigt god kostnadskontroll.
 • Vi kommer dock att följa kostnadsutvecklingen noga och vi behöver med stor sannolikhet börja förbereda oss på avgiftshöjningar framöver. Det kan även nämnas att dagens avgiftsnivå varit oförändrad sedan 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.