Info ifrån samfälligheten

Ett par gånger om året skickar samfälligheten i Maria Park ut ett månadsbrev om vad som är på gång i
parken. Detta ligger på vår förenings hemsida – under fliken Info-Samfällighet.

Parkeringar

Påminner om de riktlinjer vi har kring nyttjande av gästparkeringar – tänk på dessa så att ni inte
har er eventuella extrabil ståendes där för länge. Följande går att lästa på vår hemsida.

En parkeringsplats hör till varje lägenhet. Parkeringsplatsen är märkt med lägenhetsnr. Det finns även
ett antal gästparkeringsplatser, dessa är avsedda för besökare och gäster. Gästplatserna får dock
användas som nattparkering (parkering på kvällen och borta på morgonen) men inte som
långtidsparkering. Parkera istället på parkeringsplatsen vid södra huset som även kan nyttjas av
besökare och gäster.

Solcellsstatistik

Nu när solen har börjat titta fram så kan vi också konstatera att våra solceller börjat producera el till oss.
Knappt 6 000 kWh första tre månaderna vilket är något lägre än 2023. Vi ser fram emot fortsatt soliga
dagar.