Parkering

En parkeringsplats hör till varje lägenhet. Parkeringsplatsen är märkt med lägenhetsnr. Det finns även ett antal gästparkeringsplatser, dessa är avsedda för besökare och gäster. Gästplatserna får dock användas som nattparkering (parkering på kvällen och borta på morgonen) men inte som långtidsparkering. Parkera istället på parkeringsplatsen vid södra huset som även kan nyttjas av besökare och gäster.

Laddstolpe för laddning av elbil finns på vardera lägenhets parkeringsplats. För att laddstolpen för din lägenhet ska komma i drift behöver den aktiveras så att kostnaden kopplas till din lägenhet. Hör av dig till Daniel Edenström på mail-adress laddstolpe@mariapark3.se för mer information om hur det praktiskt fungerar.