Styrelsearbete 2024

Vi har en välskött förening med många aktiva som på olika sätt hjälper till att sköta om våra hus. En viktig del i att få allting att fungera är styrelsearbete där vi hjälps åt att fatta kloka beslut till medlemmarnas bästa. I samband med årsstämman så löper mandatet ut för ett antal av medlemmarna i styrelsen och vi behöver fylla på med nya personer för att fortsatt ta hand om våra hus och vår förening på bästa sätt. Låter det intressant? Kontakta Anders Dahlqvist beatles6838@gamial.com (Paviljonggången 50) eller Magnus Rinaldo (Paviljonggången 64) i valberedningen så berättar dom mer.

Årsstämma 2024

Ett datum att notera är datumet för den gemensamma årsstämman som i år kommer att ske den 15 maj 18.30. Vi kommer att vara på Solfångaren (Mariehällsvägen 72). Separat kallelse kommer senare under våren.

Allmän Information Januari 2024

Uppgradering bredband
Nu har vårt bredband uppgraderats till 1000/1000 Mbit/s så ifall ni inte redan har bytt ut den gamla utrustningen så är det dags för det. Ifall ni missade någon av utdelningstillfällena så kontakta Anders Qvarnström på anders@mariapark3.se för att stämma av tid för överlämning av nya utrustningen.

Porttelefon
Styrelsen har fått in en fråga gällande hantering av de gamla porttelefonerna som sitter i lägenheterna med gemensam ingång. Det finns inga planer på att återinföra den funktionaliteten så dom som önskar montera ner dessa kan göra det.

Hjärtstartare
Föreningen har en hjärtstartare i entrén till det västra huset. Vid en akut situation får alla givetvis lov att nyttja den men eftersom den sitter i ett låst utrymme så har vi valt att inte registrera den i hjärtstartarregistret.

Håll koll på avloppen
För att undvika onödiga kostnader och andra otrevligheter är det viktigt att vi hjälps åt att inte spola ner saker i våra avlopp som inte hör hemma där. Det gäller bland annat stekfett och matfett som istället ska slängas i matavfallet. Se länk för mer info. https://nsr.se/privat/allt-om-din-sophamtning/kallsorteringoch-avfall/matavfall/inget-fett-i-avloppet/

Städdagar 2024
Följande datum är det kanon ifall ni redan nu antecknar i era kalendrar för våra gemensamma städdagar.
5 maj 10.00 – 12.00
6 oktober 10.00 – 12.00

Ny Telia hårdvara

Vi har skrivit avtal med Telia där vi kommer få snabbare bredband. I avtalet ingår ny modernare hårdvara med bättre prestanda i form av router och TV-box. Föreningen har fått denna hårdvara levererad och den ska nu delas ut till vardera lägenhet.

De flesta har nu hämtat sin utrustning.

För er som ännu inte hämtat er Telia utrustning var vänlig kontakta anders@mariapark3.se för att bestämma tid för detta, eller knacka på vid Paviljonggången 30.

Jag har samlat ihop lite allmän information kring uppgraderingen som kan vara bra att veta.

  • Uppgraderingen av vårt bredband till 1000 Mbit/s är klart. Uppgraderingen skedde tisdagen den 6 februari på förmiddagen. Blev ett litet driftstopp under uppgraderingen som för min del krävde omstart av mediaomvandlare och router för att få igång det. Vi fick ingen information från Telia om när uppgraderingen skulle ske och att det skulle orsaka driftsavbrott, så tyvärr kunde vi inte varsko er medlemmar om detta i förväg.
  • Det är upp till vardera lägenhets att installera den nya hårdvaran. Många kommer kunna klara av det själva. Om man behöver hjälp med installationen så vänder man sig till Telias support (tfn. 90200 eller Support – Telia.se). Observera att hjälp på plats endast erbjuds kostnadsfritt en gång per kund.
  • Den gamla hårdvaran kommer att ha fortsatt support och fungera en tid framöver (har i dagsläget ingen uppgift om när den går ur support). Så ni behöver inte känna någon press att snabbt behöva installera den nya routern och tv-boxen. Däremot kommer den nya hårdvaran var modernare, ha bättre prestanda och ha längre support, så det rekommenderas att någon gång installera den.
  • Den gamla hårdvaran äger vi/ni och behöver inte lämnas tillbaks till Telia. Antingen så kan ni spara den som reserv att använda vid fel på den nya utrustningen eller så kan ni slänga den.
  • Den nya routern heter Telia F1x. Guide för installation: Koppla in bredband via fiber – Telia.se. Tänk på att ni efter installation kommer få nytt WIFI nätverk (SSID) som samtliga klienter (t.ex. mobil, padda, skrivare etc.) behöver kopplas upp mot. Namn och lösenord finns på baksidan av routern. Den nya routern saknar uttag för telefon, så om ni idag använder det vänta med installationen (se mer information längre ner angående fast telefoni).
  • Nya TV-boxen heter Telia Play HUB DV8919x. Guide för installation: Koppla in Telia Play Hub – Telia.se. Som alternativ går det även att koppla TV-boxen direkt till LAN 2 port på mediaomvandlaren i stället för routern (vilken kan behövas om man har egen annan router än den som kommer från Telia).
  • För de som har fast telefon via bredbandet (telefon kopplad till routern) så kommer denna tjänst försvinna och ersättas med Hemtelefoni via mobilnätet – Telia.se. Ni som har tjänsten telefoni via bredband kommer bli (om ni inte redan blivit) kontaktade av Telia för att flytta över till den nya tjänsten Hemtelefoni via mobilnätet – Telia.se (som ingår i vårt gruppavtal). Om ni vill kan ni redan nu kontakta Telia för att flytta till den nya tjänsten, annars vänta tills Telia kontaktar er. Den nya routern saknar uttag till telefon, så har ni idag telefonen kopplad till routern bör ni väntar med installationen av den nya routern tills ni har flyttat över till den nya tjänsten.

Detta inlägg kommer uppdateras efter hand jag tagit reda på mer om installationen. Har ni själva bra information att delge, så lägg gärna en kommentar på detta inlägg.

Anders Qvarnström, suppleant med IT ansvar, Brf Maria Park 3

Nytt elpris

Nu är elpriset för perioden september – november klart och det blir 1,52 kr per kWh inklusive moms.