Årsstämma 12 juni

Årsstämman för vår Brf kommer hållas onsdagen den 12 juni kl 18.30 i lokalen Solfångaren

Kallelse till stämman ska ha gått ut till samtliga medlemmar. Om ni saknar kallelse, årsredovisning, fullmakt mm går den at hitta på Nabo – Kundportal under dokumenthanteraren/Årsstämma/Årsstämma 2024.

Styrelsearbete

I styrelsen träffas vi cirka 10 gånger per år för att tillsammans leda arbetet med att underhålla, drifta
och förbättra våra fastigheter och tillhörande grönytor. Vi har alla olika ansvarsområden och den
löpande driften i form av felanmälningar med mera sköts av vår fastighetsgrupp med Michael och Jan i
spetsen. Av olika anledningar kommer delar av styrelsen att sluta i samband med årsstämman och
valberedningen söker nya kandidater till nästa styrelse. Är du intresserad eller har frågor kring vad det
innebär att sitta i styrelsen så kontakta någon av oss i styrelsen på städdagen så berättar vi gärna.

Parkeringar

Påminner om de riktlinjer vi har kring nyttjande av gästparkeringar – tänk på dessa så att ni inte
har er eventuella extrabil ståendes där för länge. Följande går att lästa på vår hemsida.

En parkeringsplats hör till varje lägenhet. Parkeringsplatsen är märkt med lägenhetsnr. Det finns även
ett antal gästparkeringsplatser, dessa är avsedda för besökare och gäster. Gästplatserna får dock
användas som nattparkering (parkering på kvällen och borta på morgonen) men inte som
långtidsparkering. Parkera istället på parkeringsplatsen vid södra huset som även kan nyttjas av
besökare och gäster.

Kommunikation och dialog

Vill bara påminna om att vi är en medlemsstyrd förening där vi tillsammans hjälps åt att driva
föreningen framåt. Det är medlemmar som lägger sin fritid på att sitta i styrelsen, agera
valberedning, arbeta med felanmälningar, driva underhållsprojekt, och administrera både
laddplatser och gästlägenhet. Har ni synpunkter så hör gärna av er – men gör det i en trevlig ton
så blir det bättre för alla.

Solcellsstatistik

Nu när solen har börjat titta fram så kan vi också konstatera att våra solceller börjat producera el till oss.
Knappt 6 000 kWh första tre månaderna vilket är något lägre än 2023. Vi ser fram emot fortsatt soliga
dagar.