El-pris juni, juli och augusti

Elpriset för månaderna juni-augusti är nu framräknat och blir 1,30 SEK/kWh inklusive moms. Värt att notera är att solcellerna på taket har bidraget med att sänka priset med 0,32 SEK/kWh – vilket innebär att ifall vi inte hade haft dom hade priset varit 1,62 SEK/kWh. Låt oss hoppas på fortsatt soliga höstmånader 😊

Häck-klippning parkering tandläkarvillan

Nästa tisdag 26 september kommer vår grönyteskötare och klipper häcken vid parkeringsplatsen vid tandläkarvillan.
Därför behöver parkeringsplatsen vara tom på förmiddagen den 26:e.

Städdag 1 oktober

Söndagen den 1 oktober är det dags för höstens gemensamma städdag där vi hjälps åt att göra höstfint i och omkring vår förening. Vi samlas 10.00 i rondellen och håller på till cirka 12.00 och avslutar med gemensam grillning. Styrelsen har identifierat följande uppgifter som behövs fixas, men välkomnar självklart om det finns andra uppgifter som ni vill ta tag i.

• Putsning av fönster och rengöring entrétak vid de gemensamma entréerna.
• Städa i källarna och våt torka trapporna.
• Ta bort ogräs bakom P-platser längs Paviljonggången och på gästparkeringen.
• Sopa av och röja i miljöhusen.
• Ta bort ogräs i rondellen och runt träden.
• Ta bort ogräs på de gemensamma grusgångarna bakom husen.
• Putsa fönster, våt torka golv samt översyn i gästlägenheten.
• Sätta upp krokar för häcksaxar i källare på Västra huset.
• Måla södra miljöhuset utvändigt.

Renovering entréhallar

På måndag 25/9 startar arbetet med att renovera och måla om våra entréhallar. I samband med detta kommer även en del fönstermålning att utföras och brev boxarna i entréerna att bytas ut. Arbetet beräknas pågå i cirka 3 – 4 veckor.

Solcellsinformation

Solen skiner på oss och många av oss njuter av härliga septemberdagar. Soliga dagar är ju som bekvant även bra för våra solceller på taket. Bifogar statistik över året 6 första månaders solcellsproduktion och glädjande nog så överstiger produktionen både förra årets siffror och beräknade värden för anläggningen