Hjärtstartare i Västra Huset

Nu är vår hjärtstartare uppsatt, den är placerad i entrén till Västra Huset och utmärkt med nödskylt.

För mer information om vår hjärtstartare se Hjärtstartare under fliken Info.

Årsstämma 2022

Som vi berättat tidigare har vår revisor gett oss positivt besked om att föreningen med hög sannolikhet har rätt till momsåtervinning för investeringarna vi gjort under förra året. KPMG arbetar nu med att utreda omfattningen för hur stor del av föreningens kostnader som är kopplat till vår momspliktiga verksamhet. Detta påverkar årsredovisningen för 2021 som ska fastställas av stämman.
Enligt våra stadgar ska årsstämman hållas innan slutet av juni och vi arbetar just nu efter ett preliminärt datum för årsstämman som är onsdagen den 15 juni kl. 18.30. Vi ber er reservera dagen och återkommer med kallelse så snart vi fått klartecken från vår revisor.

Skötsel av våra grönytor

Efter upphandling har styrelsen nu tecknat avtal med ny leverantör för skötsel av grönytor i vårt område. Avtalet med Anderssons Fastighetsförvaltning gäller från 1 april och ett år framåt.

Solcellstatistik första kvartalet

Nu har första kvartalet av 2022 passerat och vi kan se att solcellerna fortsätter att producera el enligt förväntat. Januari och februari är lågsäsong för solelproduktionen, medan vi kan se att det tagit rejäl fart under mars månad som har varit riktigt solig och fin i år.
Totalt har vi fått ett tillskott på drygt 8 000 kWh förnyelsebar el hittills i år, där mars månad stod för 5 600 kWh av dessa. Kommande månader kommer solelproduktionen ta fart ytterligare och vi hoppas på fortsatt mycket sol framöver.

Uppdaterad underhållsplan

Underhållsplanen har uppdaterats för 2023 – 2038 och finns att läsa på hemsidan under fliken dokument.