Debitering elförbrukning december-februari

Information om debitering av elförbrukningen för december-februari

Som ni kanske redan märkt har systemet (BKAB) där vi kan avläsa vår egen elförbrukning legat nere för flera av er sedan Telia hade ett stort driftsavbrott i slutet av januari. Vi har haft en intensiv dialog med leverantören för att lösa felet, men dessvärre har det varit ett komplext problem som dragit ut på tiden. Vi kan nu se att det börjat fungera igen även om det fortfarande är svajigt. Vi fortsätter dialogen med leverantören till allt är helt återställt.

Detta har inneburit att vi inte kunnat ta fram förbrukningsfilen som ligger till grund för debitering av elen. Debiteringen som avser perioden december-februari skulle varit med på kommande avi i mars, men kommer istället att debiteras på nästa avi som kommer i början av april.

Förändringen blir ingen resultatpåverkan för föreningen, men innebär en månads extra anstånd för alla medlemmar denna period. Vi fortsätter därefter med det nya tidsintervallet som betyder att debiteringen för perioden mars-maj kommer att ske på avin som skickas ut i juli, osv.

Vi kommer meddela nytt elpris för perioden som tidigare via mejl i god tid innan avin skickas ut.

Debitering av den fasta kostnaden för elabonnemanget kommer att ske enligt tidigare plan på avin i mars med 400 kr och fortsatt kvartalsvis framåt.

Vårens årsstämma

Årsstämman 2023 kommer hållas onsdag den 12 april kl. 18.30 i möteslokal Solfångaren, Mariehällsvägen 72, Maria Park Helsingborg. Agenda och kallelse kommer att skickas ut innan stämman.

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta. Om någon har intresse av att vara med i styrelsen och arbeta för en trivsam boendemiljö och föreningens framtida utveckling, är ni varmt välkomna att kontakta Valberedningen genom Anders Dahlqvist beatles6838@gmail.com och Lars Bengtsson lars.bengtsson14@gmail.com

Överlåtelsetillsyn och nya medlemmar

Vi inför en ny stående rubrik där vi introducerar nya medlemmar till vår förening och hälsar nu Amanda Svensson varmt välkommen till Paviljonggången 42.

Styrelsen vill samtidigt påminna om att det i samband med försäljning av sin lägenhet krävs en överlåtelsetillsyn och att man som säljare ansvarar för att ordna ett tillfälle där säljaren, köparen och representant från styrelsen träffas och gör en tillsyn av lägenheten, se mer information på vår hemsida http://www.mariapark3.se/overlatelsetillsyn/

Elpris och elstöd

Nästa avstämning för elpriset görs för perioden december-februari och kommer debiteras på avin i mars. Vi meddelar nytt elpris efter februari månadsslut.
Som ni säkert noterat, kommer elstödet till privatpersoner att betalas ut med start i februari. Vi förväntar att föreningen är berättigad till elstöd, men eftersom vi har ett gemensamt elavtal behandlas vi som ett företag, vilket betyder att datum för utbetalning ännu inte är fastställt. Vi bevakar och återkommer med information så snart vi vet mer.

Föreningens energiförbrukning

I dessa tider vet vi alla att det är betydelsefullt att hushålla med energin. Det är därför glädjande att se att vi i föreningen under 2022 har reducerat elförbrukningen med 4,6% jämfört med 2021 och att fjärrvärmeförbrukningen har reducerats med 2,5%.

Det är viktigt att vi alla fortsätter ha fokus på att hålla nere energiförbrukningen eftersom det påverkar både egen och föreningens ekonomi. För föreningens kostnader handlar det främst om att alla ser över sin inomhustemperatur.