januari 2023 arkiv

Årsstämman 2023

Styrelsens arbete inför årsstämman är i full gång. Preliminärt datum är onsdag den 12 april och ber er reservera detta datum i kalendern, så återkommer vi med mer information inom kort. Vi vill uppmärksamma att ev. motioner till årsstämman som ska behandlas av styrelsen ska vara insända senast den 1 februari (enligt våra stadgar). Styrelsen …

Fortsätt läsa

Föreningens energiförbrukning

I dessa tider vet vi alla att det är betydelsefullt att hushålla med energin. Det är därför glädjande att se att vi i föreningen under 2022 har reducerat elförbrukningen med 4,6% jämfört med 2021 och att fjärrvärmeförbrukningen har reducerats med 2,5%. Det är viktigt att vi alla fortsätter ha fokus på att hålla nere energiförbrukningen …

Fortsätt läsa

Solcellsstatistik 2022

Så här gick våra solceller förra året: Vi kan summera 2022 som ett mycket bra solcellsår där våra solceller totalt producerat 62 300 kWh, att jämföra med föregående år där de producerade 56 000 kWh. Anledningen till ökningen är att 2022 varit ett något soligare år. Totalt sett under året har vi ersatt ca en …

Fortsätt läsa

Gemensamma städdagar 2023

Årets städdagar blir den 7 maj och 1 oktober. Planera in dagarna redan nu så vi blir så många som möjligt som kan fixa fint i vårt område.

Bortforsling julgranar

I samband med att vi ska ta hand om föreningens julgran erbjuder vi att även privata julgranar kan bli hämtade. Lägg julgranen på gräsmattan mitt emot norra sophuset senast torsdag kväll (12 jan), så ombesörjer föreningen transport till tippen.