september 2023 arkiv

El-pris juni, juli och augusti

Elpriset för månaderna juni-augusti är nu framräknat och blir 1,30 SEK/kWh inklusive moms. Värt att notera är att solcellerna på taket har bidraget med att sänka priset med 0,32 SEK/kWh – vilket innebär att ifall vi inte hade haft dom hade priset varit 1,62 SEK/kWh. Låt oss hoppas på fortsatt soliga höstmånader 😊

Häck-klippning parkering tandläkarvillan

Nästa tisdag 26 september kommer vår grönyteskötare och klipper häcken vid parkeringsplatsen vid tandläkarvillan.Därför behöver parkeringsplatsen vara tom på förmiddagen den 26:e.

Städdag 1 oktober

Söndagen den 1 oktober är det dags för höstens gemensamma städdag där vi hjälps åt att göra höstfint i och omkring vår förening. Vi samlas 10.00 i rondellen och håller på till cirka 12.00 och avslutar med gemensam grillning. Styrelsen har identifierat följande uppgifter som behövs fixas, men välkomnar självklart om det finns andra uppgifter …

Fortsätt läsa

Solcellsinformation

Solen skiner på oss och många av oss njuter av härliga septemberdagar. Soliga dagar är ju som bekvant även bra för våra solceller på taket. Bifogar statistik över året 6 första månaders solcellsproduktion och glädjande nog så överstiger produktionen både förra årets siffror och beräknade värden för anläggningen

Vår gemensamma närmiljö

Fint väder gör att vi alla är mer utomhus och styrelsen vill i detta månadsbrev uppmana alla hjälpas åt att göra vår gemensamma närmiljö så trevlig som möjligt. Gå en sväng kring er tomt – kanske finns det gräs som växt upp i gruset utanför din häck, eller en nässla som letar sig ut ur …

Fortsätt läsa