Kategori: Nyhet

Glöggmingel 1:a Advent

Som ni säkert sett har vi fått vår julgran levererat i veckan. Söndagen den 27 november kl. 16.00 träffas vi för traditionsenlig gemensam glöggfika. Vi hoppas på en fin julstämning och att så många som möjligt kommer – välkomna!

Solcellsprojektet

Projektgruppen för solceller har gjort en efterkalkyl över vår investering i solceller och så här långt ser utfallet riktigt bra ut.Nettoinvesteringen, d.v.s. kostnad för installation plus (+) kostnad för momsutredning minus (-) bidrag från Naturvårdsverket minus (-) momsåterbetalningen, uppgick till ca. 970.000kr. Det blev 8% högre än ursprunglig budget på grund av högre anbudspriser, men …

Fortsätt läsa

Ny gästlägenhetsansvarig

Marie Kummelstedt på Paviljonggången 20 har tagit över ansvaret för att sköta bokningarna av gästlägenheten. För mer information om hur man bokar se fliken Gästlägenhet. Vi passar samtidigt på att tacka tidigare ansvarig Margareta Olinsson för sitt utomordentliga jobb med att ta hand om gästlägenheten under flera år.

Solcellstatistik September 2022

Se här under solcellsstatistik per september månad. Solelproduktionen under perioden januari till september har varit knappt 59.000 kWh, vilket är ca 12% högre än samma period förra året. Största delen av detta, ca. 74%, direktanvänder vi, under de soligaste månaderna har vi sålt överskottet vidare.

Flaggdagar

Ett trevligt inslag i vårt boendeområde är att vi hissar flaggan på allmänna flaggdagar. Vi skulle behöva en liten grupp som kan ta sig an ansvaret och turas om att sköta flaggningen, det rör sig om ett 15-tal flaggdagar om året. Hör av dig till styrelsen om du kan hjälpa till.