Kategori: Nyhet

El-pris juni, juli och augusti

Elpriset för månaderna juni-augusti är nu framräknat och blir 1,30 SEK/kWh inklusive moms. Värt att notera är att solcellerna på taket har bidraget med att sänka priset med 0,32 SEK/kWh – vilket innebär att ifall vi inte hade haft dom hade priset varit 1,62 SEK/kWh. Låt oss hoppas på fortsatt soliga höstmånader 😊

Häck-klippning parkering tandläkarvillan

Nästa tisdag 26 september kommer vår grönyteskötare och klipper häcken vid parkeringsplatsen vid tandläkarvillan.Därför behöver parkeringsplatsen vara tom på förmiddagen den 26:e.

Städdag 1 oktober

Söndagen den 1 oktober är det dags för höstens gemensamma städdag där vi hjälps åt att göra höstfint i och omkring vår förening. Vi samlas 10.00 i rondellen och håller på till cirka 12.00 och avslutar med gemensam grillning. Styrelsen har identifierat följande uppgifter som behövs fixas, men välkomnar självklart om det finns andra uppgifter …

Fortsätt läsa

Renovering entréhallar

På måndag 25/9 startar arbetet med att renovera och måla om våra entréhallar. I samband med detta kommer även en del fönstermålning att utföras och brev boxarna i entréerna att bytas ut. Arbetet beräknas pågå i cirka 3 – 4 veckor.

Solcellsinformation

Solen skiner på oss och många av oss njuter av härliga septemberdagar. Soliga dagar är ju som bekvant även bra för våra solceller på taket. Bifogar statistik över året 6 första månaders solcellsproduktion och glädjande nog så överstiger produktionen både förra årets siffror och beräknade värden för anläggningen